دامنه دینامیکی چیست؟ عکاسی
دامنه دینامیکی چیست؟
محدوده دینامیکی نسبت بین روشن‌ترین و تاریک‌ترین قسمت‌های یک تصویر، از سیاه خالص تا روشن‌ترین سفید را توصیف...
8 ماه قبل